donderdag, 2. oktober 2008 - 16:40

60% van de burgemeesters geconfronteerd met agressie of geweld

Den Haag

Burgemeesters die te maken hebben met agressie en geweld zullen in 2009 voor informatie en advies terecht kunnen bij een vertrouwenslijn.

Deze advies- en informatielijn zal ook openstaan voor wethouders en andere politieke ambtsdragers. Het is één van de zes afspraken die minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag maakte met de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, dhr. Bandell. Doel is om agressie en geweld tegen burgemeesters tegen te gaan.

Ongeveer zestig procent van de burgemeesters wordt geconfronteerd met agressief of gewelddadig gedrag. Met het Programma veilige publieke taak pakt minister Ter Horst agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak aan. De vandaag gemaakt afspraken zijn gericht op de beroepsgroep burgemeesters. Zij zijn vaak het gezicht van de gemeente en de aard van het beroep is relatief zelfstandig. Daarom heeft juist deze groep mensen behoefte aan voldoende ondersteuning bij en kennis over het voorkomen, het beperken en het correct afhandelen van agressie en geweld.

Burgemeesters kunnen hierbij een voorbeeldfunctie vervullen voor de wethouders, gemeenteraadsleden en andere gemeentelijke werknemers met een publieke taak. De afspraken tussen minister Ter Horst en dhr. Bandell staan in een vandaag ondertekend convenant.
Provincie:
Tag(s):