donderdag, 30. oktober 2008 - 11:28

600 ton 'shit' het milieu in

Groningen

Een nieuw milieuprobleem komt uit een hoek waar men hem eigenlijk niet zou verwachten. Medicijnresten zijn in toenemende maten een probleem voor bodem en het water. Via verschillende wegen komen medicijnresten in het milieu terecht, blijkt uit een artikel in het Tijdschrift Milieu. Via de uitwerpselen en urine van dieren komt er al bijna 600 ton aan antibiotica in de grond.

Bij de mens verlaat via de urine en ontlasting ook een grote hoeveelheid medicijnresten het lichaam. Het vernietigen van medicijnen door ze door de gootsteen of toilet te spoelen, levert ook al geen goede bijdragen aan een schoonmilieu. Het probleem is dat de lozing van medicijnresten het rioolwaterzuiveringsproces vertraagt en zorgt voor ophoping van de schadelijke stoffen in het slib. Na passage van de zuiveringsinstallatie komende de schadelijke resten in het oppervlakte-, grond- en drinkwater.

Gevolg is dat dieren en planten in het oppervlaktewater en mensen via drinkwater en voeding voortdurend en generaties lang in contact komen met medicijnen en hun omzettingsproducten. Nog onbekend is wat dit alles betekent voor de ecologie van het water of voor de gezondheid van de mens.

Beleid om aan deze vervuiling paal en perk te stellen staat nog in de kinderschoenen, zo blijkt uit het artikel in Tijdschrift Milieu. Via overleg, studies, pilots en convenanten hoopt de Nederlandse overheid te komen tot kosteneffectieve acties om de emissies naar het milieu te verminderen
Provincie:
Tag(s):