woensdag, 9. januari 2008 - 10:34

65-plussers met AOW krijgen huisbezoek

Almere

Almere gaat opnieuw onderzoek doen naar het niet benutten van voorzieningen door 65-plussers met een AOW-uitkering. Een medewerkster van de gemeente gaat op huisbezoek bij een dertigtal 65-plussers om na te gaan of zij onder andere gebruikmaken van de huur- en /of zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke heffingen, bijzondere bijstand, de collectieve zorgverzekering. Maken zij geen gebruik van deze voorzieningen terwijl zij daar wel recht op hebben dan helpt de gemeente deze mensen op weg om de voorzieningen alsnog aan te vragen.

Afgelopen zomer zijn, bij wijze van proef, ook al dergelijke huisbezoeken afgelegd. Voorafgaand aan het bezoek kregen ouderen een brief met de vraag of ze een huisbezoek op prijs zouden stellen. Tijdens de huisbezoeken bleek dat de ouderen vooral behoefte hadden aan informatie op het gebied van activiteiten voor ouderen in hun wijk en over de zorg. De meeste mensen waren wel op de hoogte van de mogelijkheid tot het aanvragen van huur- of zorgtoeslag bij de belastingdienst of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. De voorzieningen die de Schoor en Zorggroep Almere bieden waren minder bekend, evenals de nog nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De huisbezoeken werden door de bezochte ouderen zeer op prijs gesteld.
Provincie:
Tag(s):