donderdag, 22. mei 2008 - 10:01

71 boetes bij milieu- en transportcontrole

Terwispel

Woensdag is op de A7 een milieu- en transportcontrole gehouden waarbij in totaal 160 voertuigen werden gecontroleerd waarvan 71 werden bekeurd. De controle vond plaats in samenwerking met de politiekorpsen van Groningen en Drenthe, de Douane, inspectie Verkeer en Waterstaat, Inspectie VROM, de AID, de Belastingdienst en het KLPD.

In 14 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt vanwege milieuovertredingen zoals onjuiste, onvolledige of ontbrekende begeleidingsformulieren en onjuiste bebording. In 12 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt in het kader van het Arbeidsrijtijdenbesluit/Wet Goederenvervoer.

De bestuurders hadden bijvoorbeeld te weinig rusttijd genomen of geen geijkte tachograaf in hun voertuig. Verder werd nog tegen 28 bestuurders proces-verbaal opgemaakt voor diverse overtredingen zoals overbelading (6x), overschrijding toegestane lengte, breedte en/of hoogte (10x). Tenslotte bleken 17 bestuurders niet in het bezit te zijn van het verplichte Eurovignet.
Provincie:
Tag(s):