donderdag, 13. november 2008 - 8:49

750 miljoen staatssteun voor SNS Reaal

Den Haag

SNS Reaal krijgt een kapitaalinjectie van 750 miljoen euro van de Nederlandse staat. Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben hierover woensdag 12 november overeenstemming bereikt met SNS REAAL.

Met deze kapitaalversterking blijft SNS REAAL een gezonde en goed geleide bankverzekeraar met een robuuste kapitaalbuffer. SNS REAAL maakt hierbij gebruik van de faciliteit die de Staat sinds 9 oktober jl. biedt aan gezonde en levensvatbare financiële ondernemingen die met onvoorziene externe schokken te kampen hebben. Voor de herkapitalisatie van de financiële sector, die internationaal gaande is, heeft de Nederlandse Staat 20 miljard euro beschikbaar gesteld.

Het eigen vermogen van SNS Reaal wordt extra verstevigd door een injectie van 500 miljoen euro door de Stichting Beheer SNS Reaal waar men op kan terugvallen.
De bank leed door de onrust op de financiële markten een verlies van 88 miljoen euro in het derde kwartaal.
Categorie:
Tag(s):