woensdag, 27. februari 2008 - 14:08

83 Vissers uit Moddergat verdonken in dezelfde nacht

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat bij een stormramp op 5 en 6 maart 83 vissers uit Paesens-Moddergat verdronken. In die nacht werd de vloot van Paesens-Moddergat overvallen door een van de zwaarste voorjaarsstormen sinds mensenheugenis. Er kwamen 83 vissers, onder wie jonge jongens en oudere mannen, in de ijskoude golven van de zee ten noorden van de Waddeneilanden om. De ramp is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Paesens-Moddergat.

De vissers van Paesens-Moddergat waren niet de enigen, die in die nacht omkwamen. Ook aan de Groningse en Hollandse kusten vergingen er vissersschepen. Maar nergens was de klap zó groot. In die nacht verdronken 121 Nederlandse vissers, van wie 83 in het Friese dubbeldorp.

Museum ’t Fiskershúske herdenkt deze gebeurtenis met een bijzondere tentoonstelling over de ramp en het vissersleven uit die tijd.
De expositie vertelt het verhaal van Bote uit Moddergat, een ficitieve jongen van 16 jaar in wie echte personen en gebeurtenissen zijn gebundeld. Hij is er zelf aanwezig als pop met originele 19de eeuwse kleding.

Ter gelegenheid van deze herdenking heeft ‘t Fiskershúske in eigen beheer een 5de druk uitgegeven van het boek “De ramp van Moddergat�.
De eerste druk was van 1958, precies 50 jaar gelden, en werd verzorgd door dhr. Roelof IJbema, die ook de vormgever was van het monument op de dijk. Co-auteur van de latere uitgaven was dhr. Hans de Haan, oud-onderwijzer te Paesens en Moddergat. Beiden hebben hun medewerking verleend aan deze 5de vermeerderde druk, waarin nu nog meer foto’s zijn opgenomen van personen en voorwerpen die met de ramp te maken hebben.

Rond 6 maart vinden diverse andere activiteiten plaats door verschillende organisaties: Stichting It Fiskersskip: tewaterlating van een replica van één der schepen die bij de ramp betrokken waren Vereniging van Dorpsbelang van Paesens en Moddergat: herdenkingsbijeenkomst en onthulling van een standbeeld bij de dijk Visserijmuseum te Zoutkamp: tentoonstelling rond de bij diezelfde stormramp omgekomen vissers uit deze plaats.
Provincie:
Tag(s):