maandag, 27. oktober 2008 - 18:54

90% minder CO2-uitstoot door olifantsgras

Utrecht

De provincie Utrecht subsidieert de teelt en verbranding van olifantsgras om duurzame energie op te wekken. Kalverhouder Henken uit Rhenen krijgt EUR97.825 voor zijn project.

Landbouw veroorzaakt zo'n 15% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de provincie Utrecht. In deze sector zijn mogelijkheden om energie te besparen of groene energie te produceren. Olifantsgras is daar een voorbeeld van.

Bij kalverhouder Henken kost het verwarmen van melk voor jonge dieren veel energie. Sinds kort verbrandt hij hiervoor olifantsgras. Zo bespaart hij zo'n 90% CO2-uitstoot ten opzichte van energie uit fossiele bronnen. Andere voordelen van olifantsgras zijn dat het een vaste plant is die dus jaarlijks vanzelf weer groeit, het een hoge opbrengst heeft en weinig onkruidbestrijding nodig heeft.

De teelt, oogst en verwerking van olifantsgras zijn nieuw in ons land. De provincie wil door steun aan het project beter inzicht krijgen in de mogelijkheden van de teelt van olifantsgras door agrariërs als vervanger van fossiele brandstoffen. De projectresultaten worden door voorlichting en demonstratie verspreid. De subsidie past binnen provinciaal beleid om te investeren in een duurzame regio.
Provincie:
Tag(s):