maandag, 2. juni 2008 - 16:41

900.000 euro voor aanpak drugsrunners

Den Haag

Minister Ter Horst (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) stelt bijna € 900.000 beschikbaar voor de aanpak van drugsrunners in Zuid-Limburg. Het geld is onder meer bedoeld voor de aanschaf van camera’s voor automatische nummerplaatherkenning, de aanschaf van andere apparatuur, zoals helmcamera’s, en een bijdrage aan de hieraan gerelateerde personeelskosten.

Dat maakte de minister vandaag bekend tijdens een werkbezoek aan Zuid-Limburg, dat in het teken stond van de grensoverschrijdende samenwerking.

Tijdens dat bezoek is zij onder meer geïnformeerd over het project Borderline van de politie Limburg-Zuid, dat gericht is op de korte termijn aanpak van drugsrunners en aanverwante drugsproblematiek in met name de regio Maastricht. Het geld is ook bedoeld voor de bekostiging van de programmamanager van Borderline, die daarnaast het project om te komen tot de Euregionale Recherche gaat ondersteunen.

Dit laatste is door de provincie Limburg aangedragen als één van de belangrijkste knelpunten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Binnen afzienbare termijn zullen de ministeries van BZK en Justitie met de driehoek van Limburg-Zuid overleggen over de verdere invulling van het Project Borderline.

Minister Ter Horst onderkent dat het Nederlandse liberale drugsbeleid in een regio als Zuid-Limburg overlast en andere problemen met zich mee brengt. Zij vindt het van groot belang dat die overlast adequaat kan worden aangepakt en dat op korte termijn de resultaten daarvan zichtbaar worden.

De problematiek in Limburg-Zuid heeft ook een grote uitstraling op de relatie met België en Duitsland. De buurgemeenten over de grens hebben immers ook last van deze problematiek. Een voortvarende aanpak en een goede samenwerking met de buurlanden, zoals in dit project beschreven, zijn dan ook hard nodig.

Daarnaast heeft de minister een bezoek gebracht aan het Euregionaal Politie Informatie en Coöperatie Centrum te Heerlen. In het Universitätsklinikum Aachen heeft zij zich laten informeren over de samenwerking tussen de Academische Ziekenhuizen van Maastricht en Aken.
Provincie:
Tag(s):