vrijdag, 4. juli 2008 - 15:27

95 procent van de Nederlanders gebruikt telefooncel nooit

Amsterdam

KPN gaat het aantal telefooncellen in ons land terugbrengen. Na uitgebreid onderzoek en overleg met o.a. de ouderenorganisatie ANBO, de Consumentenbond en de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad heeft staatssecretaris Heemskerk de Tweede Kamer vrijdag 4 juli 2008 geïnformeerd over de plannen van KPN.

De plannen betekenen niet dat de telefooncel volledig zal verdwijnen. Op drukke locaties zoals stations blijven telefooncellen staan. KPN overlegt met individuele gemeenten over welke cellen wel en welke zeker niet kunnen verdwijnen, bijvoorbeeld omdat bepaalde groepen zoals ouderen er veel gebruik van maken.

KPN moest tot op heden volgens de wet zorgen voor één telefooncel per 5.000 mensen in plaatsen met meer dan 5.000 inwoners. Het gebruik van telefooncellen daalde de afgelopen jaren echter fors. Tussen 2000 en 2006 nam het aantal belminuten vanuit telefooncellen met ca. 76 procent af.

Mobiele telefoon
De functie van de telefooncel is inmiddels grotendeels overgenomen door de zeventien miljoen mobiele telefoons in Nederland. 95 procent van de Nederlanders gebruikt de cellen nooit meer. Door deze ontwikkelingen liepen de kosten en administratieve lasten voor KPN steeds verder op. KPN maakte dan ook bij Economische Zaken kenbaar de bestaande wettelijke verplichtingen te willen opzeggen.

Onderzoek NIPO
Onafhankelijk onderzoek van NIPO in opdracht van Heemskerk laat nu zien dat de huidige verplichtingen inderdaad niet langer noodzakelijk zijn. De zeer beperkte groep mensen die nog gebruikmaakt van de telefooncellen, doet dit slechts incidenteel. Bijvoorbeeld omdat ze van het station willen worden opgehaald en/of hun mobiele telefoon vergeten zijn.

Juist op plekken zoals de NS stations, waar de telefooncellen rendabel zijn, zullen ze blijven staan zo heeft KPN de staatssecretaris verzekerd. KPN zal ook geen onrendabele cellen verwijderen zonder in overleg te treden met de gemeente.

Op verzoek van Heemskerk hebben de Consumentenbond en bijvoorbeeld de ouderenorganisatie ANBO ook gekeken naar de plannen. Zij steunen de voorstellen in grote lijnen. Wel hebben zij aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de positie van ouderen. Heemskerk heeft KPN gevraagd juist dit punt en eventuele andere kwetsbare groepen goed mee te wegen in de gesprekken met de gemeenten.
Provincie:
Tag(s):