donderdag, 21. februari 2008 - 15:38

98,9% bestuurders nuchter bij controle

Driebergen

De Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee heeft in de week (6) van 4 tot en met 10 februari 2008 tijdens landelijke alcoholcontroles 41983 bestuurders staande gehouden. In 98,9 % van de blaastesten was er sprake van een nuchtere bestuurder. Dit maakt een woordvoerder van de KLPD bekend.

Bij 459 bestuurders, waaronder 92 beginnende bestuurders, gaf de blaasapparatuur een alcoholindicatie. Van 100 bestuurders is het rijbewijs direct ingevorderd. De hoogst gemeten waarde bedroeg 1100 ug/l (2,5 promille), terwijl 220 ug/l (0,5 promille) maximaal is toegestaan. Voor beginnende bestuurders is deze grens maximaal 0,2 promille.

Op 286 locaties in het hele land controleerden 850 medewerkers van politie en Koninklijke Marechaussee de afgelopen week bestuurders op het gebruik van alcohol. Tegen 459 bestuurders is proces-verbaal opgemaakt in verband met het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. Van beginnende bestuurders overschreden 92 de norm van 0,2 promille, waarvan er 37 zelfs boven de 0,5 norm zaten. Van 7 bestuurders is een bloedproef afgenomen. Twee bestuurders weigerden mee te werken aan het onderzoek.

Deze controleweek, gehouden in samenwerking met 25 Regiopolitiekorpsen en Koninklijke Marechaussee, maakt deel uit van de landelijke alcoholcontroles die zij hebben afgesproken.

De alcoholcontroles hebben tot doel om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. In 2006 vielen er 811 doden in het verkeer. Uit de gegevens van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uit 2005 waren er in ons land door het gebruik van alcohol in het verkeer 115 verkeersdoden te betreuren. Per jaar vallen er ongeveer 2600 verkeersslachtoffers als gevolg van een ongeval waarbij overmatig alcoholgebruik in het spel was. De maatschappelijke kosten hiervan bedragen naar schatting 2 miljard Euro.
Provincie:
Tag(s):