woensdag, 20. februari 2008 - 16:51

€ 80.000 voor veiligheid winkelcentra De Donk en De Berg

Breda

Met deze financiële impuls zetten burgemeester en wethouder een eerste stap om beide winkelcentra verder te ontwikkelen tot sociale en economische kernen van de Haagse Beemden. Om te beginnen wil het college zo snel mogelijk een reeks veiligheidsbevorderende maatregelen nemen. Voor de De Donk en De Berg zijn respectievelijk € 45.000 en € 35.000 beschikbaar.

Om deze maatregelen snel uit te kunnen voeren wil het college nog vóór 1 mei met beide winkelcentra afspraken maken. De belangrijkste aandachtspunten hierin zijn goed verlichting, overzichtelijk openbaar groen, geen zwerfvuil, verhardingen zonder wortelopdruk en betere parkeervoorzieningen.

Ongeveer de helft van het beschikbare budget, € 42.000, komt uit het Grote Stedenbeleid III Veilig Ondernemen. De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen De Berg en De Donk kan met dit bedrag veiligheidsmaatregelen uit laten voeren waaraan zij de hoogste prioriteit geeft. In deze werkgroep werken winkeliersverenigingen, brandweer, politie, Kamer van Koophandel, Vereniging van eigenaren en de gemeente nauw met elkaar samen.

Het overige deel van het beschikbare bedrag komt uit de budgetten Veiligheid en Buitenruimte van de Gemeente Breda. Ook wordt een deel door de samenwerkende partners opgebracht.
Provincie:
Tag(s):