dinsdag, 27. mei 2008 - 17:23

A7-zone Landstad Fryslân: aanjager voor nieuwe projecten

De samenwerking tussen de provincie Fryslân en de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Skarsterlân, Smallingerland en Sneek werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit het eerste jaarverslag van de A7-zone Landstad Fryslân, dat een duidelijk beeld geeft van de gerealiseerde doelen en behaalde resultaten in de regio.

In het Jaarverslag 2007 worden projecten en activiteiten toegelicht die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd in het kader van het Convenant A7-zone Landstad Fryslân 2007-2013.

De zone heeft zich economisch gunstig ontwikkeld, de werkgelegenheid is flink gestegen. De regio van Sneek tot aan Drachten kan zichzelf met recht de ‘banenmotor van Fryslân’ noemen. Volgens recente cijfers van de Provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen is de werkgelegenheid binnen de A7-zone Landstad Fryslân van 1999 t/m 2006 gemiddeld met 1.575 banen (2,84%) per jaar gegroeid en in 2007 zelfs met 3.399 banen (4,75%). Dat laatste is fors meer dan het provinciaal gemiddelde van 3,2%.

In het project Hier regelen we het gewoon! wordt door de gemeenten, de provincie en het waterschap in samenwerking met de Ondernemers Federatie A7 Landstad Fryslân en de Kamer van Koophandel de zogenaamde ‘regeldruk’ voor ondernemers onder de loep genomen. Het doel is om af te rekenen met ingewikkelde regels en lange procedures door bijvoorbeeld één loket of aanspreekpunt voor alle vergunningen in de regio op te zetten.

Met het project Hier innoveer je gewoon! beoogt het projectbureau ondernemers te ondersteunen bij het zoeken naar de juiste regelingen en adviseurs wanneer zij willen investeren in kennis en innovatie. Beide genoemde projecten zijn voorbeelden van gezamenlijke projecten. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke projecten met een meer lokaal karakter, zoals bijvoorbeeld de versterking van een stadscentrum (Cultureel Kwartier Sneek), of het opzetten van een toeristisch en cultureel concept (Uurwerkplaats Joure).
In totaal zijn er in 2007 vanuit het projectbureau A7-zone Landstad Fryslân 20 projecten begeleid.
Provincie:
Tag(s):