donderdag, 28. augustus 2008 - 16:45

A7-zone wil Europese koploper groen gas worden

De A7-zone heeft veel mogelijkheden om een goede kwaliteit gas te produceren uit biologisch afbreekbare stoffen. Bijna alle huishoudens in dit gebied kunnen op de n duur aangesloten op dit zogeheten ‘groene gas’. Om de mogelijkheden in de nabije toekomst daadwerkelijk in concrete projecten om te zetten, heeft een groot aantal partijen donderdag 28 augustus de ‘Intentieverklaring ‘Groen Gas’ ondertekend. Namens de provincie Fryslân zette gedeputeerde Sj. Galema (economie) zijn handtekening onder het convenant.

De A7-zone Landstad Fryslân is een samenwerkingsverband van de vijf gemeenten Sneek, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Skarsterlân en de provinciale overheid. In het gebied wonen ruim 91.000 mensen op circa 700 km² oppervlak, waarvan een groot deel door de landbouw gebruik wordt. Daardoor is er voor groen gas in principe grondstof voor zo’n 49 miljoen m³ gas door vergisting en 70 miljoen m³ op basis van mest. Deze hoeveelheden zijn genoeg om vrijwel alle huishoudens in het gebied van duurzame energie te voorzien. Als dat lukt, zal Fryslân in Europa koploper in groen gas worden.

Met de intentieverklaring spreken de verschillende overheden en bedrijven en organisaties als Ecoconvert, Van der Wiel, Omrin, Energy Valley en het Cartesius Instituut af dat zij gezamenlijk zullen optrekken nieuwe producten en duurzame bedrijvigheid te ontwikkelen. Met technologische innovaties willen ze enerzijds een constante kwaliteit van groen gas ontwikkelen en anderzijds wagens, woningen en apparaten geschikt maken om dit groene gas af te nemen, plus een goede manier om dit groene gas te distribueren.

De basis van het convenant is een onderzoek dat betrokken partijen hebben laten verrichten. Daaruit blijkt dat een samenwerkingscluster groen gas grote potenties heeft. Het kan enkele duizenden banen opleveren, terwijl de exportmogelijkheden groot zijn. Bovendien is groen gas een oplossing om het mestoverschot teniet te doen. Ook draagt het als duurzame energiebron bij aan het onafhankelijker worden van fossiele brandstoffen.
Provincie:
Tag(s):