dinsdag, 29. juli 2008 - 9:38

A73-tunnels 18 dagen op slot

Roermond

Rijkswaterstaat sluit de tunnels in de A73 in Roermond van vrijdagavond 1 augustus (20.00 uur) tot en met maandagochtend 18 augustus (06.00 uur). Tijdens deze periode worden met name werkzaamheden aan het Snelheids Discriminatie Systeem (SDS) uitgevoerd. Na 18 augustus gelden - tot de volledige openstelling - weer de reguliere weekendsluitingen van vrijdagavond tot maandagochtend.

De mogelijkheden van een zomersluiting en de gevolgen voor de opleverdatum van de tunnels zijn onderzocht. Daaruit is gebleken dat de risico’s tijdens de testfase van de tunnel beperkt kunnen worden indien nu aan het SDS wordt gewerkt. Werkzaamheden aan dit belangrijke veiligheidssysteem kunnen alleen worden uitgevoerd als de tunnel ‘in rust’ is. De zomersluiting sluit aan op de wens van de regio om ook de zomerperiode voor werkzaamheden te benutten.

Het SDS is een detectiesysteem om verkeersgevaarlijke situaties, zoals langzaam rijdende voertuigen of afgevallen ladingen, snel in beeld te brengen. De werkzaamheden aan het SDS omvatten het aanbrengen van nieuwe behuizingen en bevestigingen; daarnaast wordt het systeem afgesteld en getest.

Om de tunnelsluitingen maximaal te benutten zullen ook andere werkzaamheden – die de werkzaamheden aan het SDS niet verstoren – worden ingepland. Het gaat daarbij onder andere om het testen en in bedrijf stellen van de calamiteitendoorsteek en de verrijdbare vangrail net buiten de tunnel.

Rijkswaterstaat heeft diverse maatregelen getroffen om de regio Roermond goed bereikbaar te houden. Tijdens de zomersluiting en tijdens de reguliere weekendafsluitingen tot aan de definitieve oplevering gelden diverse advies- en omleidingsroutes. Ook zijn er zogenaamde groene golf teams ingezet om de doorstroming te vergroten. Verder zijn tot en met oktober elk eerste weekend van de maand op zaterdag en zondag (koopzondag) van AnaarBeter-treinkaartjes beschikbaar op de trajecten Maastricht-Roermond en Heerlen-Roermond. In overleg met de omgeving worden daarnaast nog aanvullende maatregelen onderzocht. Uit recent onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid van Roermond tijdens de weekenden goed is.
Provincie:
Tag(s):