vrijdag, 12. september 2008 - 10:29

Aan de slag met Markermeer IJmeer

Lelystad

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw Huizinga - Heringa heeft de stuurgroep Toekomst Markermeer IJmeer (TMIJ) opdracht gegeven om het Ontwikkelingsperspectief Markermeer IJmeer verder uit te werken.

Zij wil meer inzicht in de recreatiebehoeften en mogelijkheden van deze wateren. Haar vraag is aan te geven hoe nieuwe natuur het beste kan worden ontwikkeld in relatie tot andere ontwikkelingen in het gebied. Ook moet de stuurgroep een methode ontwikkelen om de investeringen voor de plannen te financieren.

Voorzitter van de stuurgroep, Flevolands gedeputeerde Andries Greiner reageert enthousiast: ‘Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan het verder uitwerken en concretiseren van de recent gepresenteerde plannen voor de Randstad 2040 en het advies van de Deltacommissie van de heer Veerman.’

Investeren in natuur die tegen een stootje kan, dat is het uitgangspunt van de stuurgroep TMIJ. Alleen op die manier komt er ruimte voor ontwikkelingen op het gebied van wonen, recreëren en natuurbeleving voor de ruim anderhalf miljoen randstedelingen, die in de nabijheid van deze wateren wonen.

Deltacommissie en Randstad 2040
Het advies van de Deltacommissie om het waterpeil in het Markermeer niet te laten stijgen is een brede ondersteuning voor de uitgangspunten van het ontwikkelingsperspectief.

Zo is er geen belemmering meer voor het aanleggen van een oermoeras. En dat is belangrijk, omdat dit moeras samen met nieuwe vooroeverontwikkelingen een belangrijke bijdrage levert aan de wenselijke robuuste natuur.

‘De opdracht van de staatssecretaris is voor ons een signaal dat het Kabinet het Toekomstperspectief Markermeer en IJmeer als belangrijk onderdeel ziet binnen het hele Randstad 2040 verhaal,’ aldus Greiner.

De stuurgroep TMIJ, waarin betrokken regionale partners en landelijke organisaties als Staatsbosbeheer, de ANWB en Natuurmonumenten vertegenwoordigd zijn, heeft op 10 september jongstleden op basis van deze opdracht het werkprogramma voor de periode 2008 – 2009 vastgesteld.

Eind 2009 biedt de stuurgroep de uitgewerkte plannen aan. Mede op basis van deze plannen zal het Rijk besluiten nemen over de toekomst van de Randstad op het gebied van wonen, werken, recreëren en natuur en zo de plannen voor de Randstad 2040 verder te concretiseren.
Provincie:
Tag(s):