maandag, 7. juli 2008 - 16:14

Aanbevelingen Rekenkamercommissie voor gemeente Zeewolde

Zeewolde

De Rekenkamercommissie raadt de gemeenteraad in Zeewolde aan concrete kaders voor het onderhoud van wegen, stoepen, groen, speelvoorzieningen en dergelijke (de zogenaamde kapitaalgoederen) te stellen.

Ook kan de gemeente in de begroting meer informatie over de kapitaalgoederen opnemen. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie onlangs heeft afgerond.

Aanbevelingen onderzoek
Goed beheer van kapitaalgoederen (wegen, stoepen, gras, bomen, speeltuintjes, straatlantaarns etc) begint bij het formuleren van beleid. De raad in Zeewolde heeft wel beleid ontwikkeld, maar onduidelijk is welk beleid de raad specifiek heeft ontwikkeld voor het onderhoud en beheer van de kapitaalgoederen. Concrete richtlijnen voor de uitvoering ontbreken daardoor.

De raad laat daarmee het beheer en onderhoud grotendeels aan het college over. Daarnaast blijkt dat de gemeente nog onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheden die de begroting biedt om de raad te informeren over de ontwikkeling van de kapitaalgoederen.

De Rekenkamercommissie raadt de gemeente aan om in de begroting en in de beleidsplannen veel beter het gebied/het kader (gewenste kwaliteitsniveaus en de daarbij horende kosten) aan te geven waarbinnen het onderhoud van kapitaalgoederen de komende jaren moet plaatsvinden. De raad kan zo de kwaliteit en kosten beter bewaken en eventueel bijsturen.

Kapitaalgoederen zijn belangrijk
Kapitaalgoederen (maar dan in termen van wegen, stoepen e.d..) zijn onderwerpen waarover inwoners vaak een duidelijke mening hebben (bijvoorbeeld: "het gras staat te hoog", "er zitten gaten in de weg").

Inwoners wonen ook liever in een gemeente waar de kapitaalgoederen goed zijn onderhouden: een prachtig park is prettig, net als een weg die goed onderhouden is. Kapitaalgoederen zijn voor inwoners dus belangrijk en dat geldt vanzelfsprekend ook voor de gemeente.

De kapitaalgoederen kosten de gemeente jaarlijks wel veel geld, maar de gemeente heeft deze hard nodig om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Een gemeente die een groene uitstraling wil hebben, zal geld moeten investeren in bomen, struiken, grasvelden en dergelijke. Een gemeente die kindvriendelijk wil zijn, moet daarentegen veel investeren in speelplaatsen en -toestellen.

Gezien deze belangen hoopt de Rekenkamercommissie dat de gemeente de aanbevelingen van het onderzoek overneemt.

De rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie Barneveld/Leusden/Zeewolde heeft het onderzoek uitgevoerd. Deze commissie is ingesteld door de gemeenteraad en bestaat uit onafhankelijke externen, die veel ervaring hebben opgedaan met gemeentelijke organisaties en onderzoek. De leden voeren het onderzoek uit naast hun reguliere werk.
Provincie:
Tag(s):