woensdag, 27. februari 2008 - 19:28

Aandacht voor cultuurhistorie in Lelystad

Lelystad

Bij de behandeling van het Structuurplan Lelystad 2015 heeft de raad aangegeven meer inzicht te wensen in het cultuurhistorisch erfgoed in Lelystad. Bureau STOA (tegenwoordig Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie ) heeft in 2007 een inventarisatie gedaan en een waardering opgesteld van het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed in Lelystad.

Vanaf 1 januari 2009 moeten alle gemeenten in Nederland beschikken over een gemeentelijke monumentenverordening en een onafhankelijke monumentencommissie. Het voorstel is om een gemeentelijke monumentenverordening op te stellen vanuit het principe ‘behoud door ontwikkeling’. Zo worden de cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten die aanwezig zijn, beter betrokken bij de ontwikkeling van Lelystad.

De raad wordt tevens voorgesteld om vooruitlopend op een besluit voor het opstellen en vaststellen van een gemeentelijke monumentenlijst, bij negen gebouwen en complexen eerst vooraf in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Het gaat daarbij om het Werkeiland, Gemaal Wortman, Houtribsluizen, Viskwekerwoningen, Rode Klif, Smedinghuis, NS- station Lelystad Centrum, Stadhuis en CKC De Kubus.
Provincie:
Tag(s):