maandag, 24. november 2008 - 17:51

Aanleg geluidswal plan Zuidhoek gestart

Kapelle

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een geluidswal langs Rijksweg A58 zijn vorige week afgerond. Inmiddels heeft ook de aanbesteding van het werk plaats gevonden. De geluidswal, met een lengte van ca.1150 meter, die aangelegd wordt in verband met de bouw van woningen in plan Zuidhoek en de woningen aan de Klinker, zal bestaan uit een drie meter hoog grondlichaam.

Vervolgens zal dit grondlichaam (dijkje) geheel of gedeeltelijk worden verhoogd met een scherm. Het uiteindelijke resultaat zal dan een 5 meter hoge geluidswerende voorziening zijn.

De benodigde grond voor het grondlichaam is afkomstig van uitbreidingsplan de Bieselinghe, dat aan de Klinker wordt gerealiseerd, en het gemeentelijk gronddepot aan het Donkerewegje.

Om de overlast voor de inwoners van Biezelinge zoveel mogelijk te beperken zal er voor het grondtransport van het Donkerewegje naar de geluidswal aan het eind van het Donkerewegje een tijdelijke aansluiting op de provinciale weg worden gemaakt.

Begin december starten de werkzaamheden voor het plaatsen van een barrier (afscherming) langs de Rijksweg en het rooien van de aanwezige beplanting. Daarna volgen een aantal aanpassingen van nutsleidingen waarna de daadwerkelijke aanleg van de wal kan beginnen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de aanleg van de geluidswal circa 4 maanden duren.
Provincie:
Tag(s):