maandag, 13. oktober 2008 - 21:06

Aanleg kleidepots in gemeenten Grave en Landerd gereed

Waterschap Aa en Maas is klaar met de aanleg van kleidepots in de gemeenten Grave en Landerd. Door de aanleg van de depots heeft het waterschap ten tijde van opkomend hoogwater snel dijkverstevigende middelen ter beschikking hebben. De depots liggen tegen de huidige primaire waterkering aan de Mars- en Wijthdijk en de Oude Maasdijk, op grond van het waterschap.

De kleidepots zijn een onderdeel van een groter dijkverbeteringsplan waaraan waterschap Aa en Maas werkt. In dit plan wordt de linker Maasbanddijk van Velp (gemeente Grave) tot Overlangel en de dijkring van Keent verstevigd. Ook worden in Boxmeer en Heusden dijkverbeteringwerkzaamheden uitgevoerd.

Tijdens een reguliere vijfjaarlijkse toetsing in 2005 bleek dat deze dijken, bij extreem hoge waterstanden, niet meer aan de nieuw gestelde veiligheidsnormen voldoen. De dijken kunnen bij zeer hoge waterstanden verzwakt worden door water dat onder de dijk doorsijpelt (piping). In geval van extreem hoog water kan dit mogelijk tot problemen leiden.

De klei uit deze depots zal tevens gebruikt worden voor de dijkverbeteringwerkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):