woensdag, 19. november 2008 - 11:22

Aanleg nieuwe broedlocatie voor visdieven gereed

Terneuzen

Rijkswaterstaat heeft de aanleg van het nieuwe visdiefeiland afgerond. Dit nieuwe eiland op een schiereiland aan de havendam bij de verkeerspost moet de oude broedplaats op de middensluis vervangen. Op de huidige locatie bij de Middensluis in Terneuzen zorgde de visdievenkolonie voor grote overlast.

De scheepvaart, mensen die in de directe omgeving van de kolonie werkzaamheden verrichten en passanten ondervonden hinder van deze vogels.

Bij de middensluis in Terneuzen bevond zich al vele jaren een vaste broedlocatie van visdieven. De visdief is een kleine meeuwachtige vogel, die leeft van kleine visjes en garnalen en de winter doorbrengt in Afrika. De visdiefkolonie bij Terneuzen telt momenteel honderden broedparen en is een van de grootste van het Deltagebied. Tijdens de broedperiode vallen de vogels alles aan wat maar beweegt. Daarnaast vallen er de nodige uitwerpselen uit de lucht.

De visdief is beschermd door de Flora en Faunawet, terwijl de kolonie ook wordt beschermd door de Natuurbeschermingswet. De nieuwe broedlocatie ligt in de directe omgeving van de huidige locatie en het foerageergebied.
Provincie:
Tag(s):