dinsdag, 1. juli 2008 - 9:36

Aanleg passeerstroken op de N286

Poortvliet

Vanaf 23 juni tot 10 juli 2008 worden door KWS Infra bv uit Sas van Gent, in opdracht van de Provincie Zeeland, wegwerkzaamheden uitgevoerd op de N286 (Postweg bij Poortvliet). Er worden twee passeerstroken aangelegd om de kern van Poortvliet te ontlasten.

De Postweg, tussen de rotondes Paasdijkweg en Stoofstraat, wordt
opengesteld voor landbouwverkeer om de kern van Poortvliet te ontlasten. Langs het wegvak worden twee passeerstroken aangelegd. Dit zijn wegverbredingen waar het landbouwverkeer op kan uitwijken
om het overig verkeer te laten passeren. Er wordt een inhaalverbod ingesteld en op het midden van de weg komen twee doorgetrokken strepen met daartussen kunststof strippen.

In verband met de veiligheid van de wegwerkers is enige verkeershinder niet te vermijden, maar om dit zo veel mogelijk te beperken wordt er niet gewerkt tijdens de spitsuren.

Op 7 juli 2008 is het noodzakelijk dat de Postweg tussen de rotondes
Paasdijkweg en Stoofstraat wordt afgesloten voor het verkeer. Het
fietspad blijft wel open. De omleidingsroute gaat via de bebouwde kom
van Poortvliet. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Stoofstraat,
Zuidplantsoen en Langeweg.
Provincie:
Tag(s):