vrijdag, 15. augustus 2008 - 22:45

Aanleg van "Rondje Kreek" van start

Terneuzen

Vanaf aanstaande maandag, 18 augustus, start aannemingsbedrijf H4A Bouw & Infra BV met de uitvoering van de eerste fase van het zogeheten ‘Rondje Kreek.’ Het plan omvat de aanleg van een fiets- en wandelroute rond de Otheense Kreek met een aantal bruggen en de aanleg van een park.

In deze eerste fase wordt aan de oostelijke kreekoever (zijde Othene) tussen buurtschap Othene en de Molenweg gewerkt aan paden, bermen en taluds. Aan de westzijde van de kreek wordt gewerkt aan het gedeelte tussen de jachthaven en de wachtsluis. Het fietspad langs de Rooseveltlaan wordt verbreed.

Fietsers en voetgangers zullen tot eind september worden omgeleid via het fietspad aan de westzijde van de Rooseveltlaan.Medio september worden vlonders en (vis)steigers langs de kreekoever aangebracht en in oktober start het aanleggen van de funderingen en landhoofden voor de bruggen. Ter hoogte van de wachtsluis komt een brug die de oostzijde en het bestaande park aan de westzijde verbindt.

De bruggen worden eind oktober geplaatst.In het komende plantseizoen, medio oktober, worden bomen, struiken en heesters in het park geplant. Nog voor einde van het jaar worden de paden geasfalteerd, schelpenpaden aangelegd en banken en trimtoestellen geplaatst. In januari 2009 vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats.

Achter de schermen werd al druk gewerkt en zijn al veel voorbereidingen getroffen, zoals het maken van de prefab bruggen.
Provincie:
Tag(s):