woensdag, 2. april 2008 - 17:41

Aanleg zuidelijk persriool Steenwijk

Steenwijk

Het college van B&W heeft ingestemd met de aanleg van een zuidelijk persriool in Steenwijk. Dit om het afvalwater van toekomstige in- en uitbreidingsplannen aan de zuidzijde van Steenwijk af te kunnen voeren. De aanleg van het persriool wordt dit jaar nog gerealiseerd. Dit heeft de gemeente woensdag laten weten.

Via dit persriool wordt het afvalwater van onder andere het Van den Kornputkwartier straks afgevoerd naar de RioolWaterZuiveringsInstallatie (het RWZI) in Steenwijk. In dit plan wordt het regenwater in een apart stelsel ingezameld en afgevoerd naar het grond- of oppervlaktewater. Via een onderhandse aanbestedingsprocedure wordt bepaald welk bedrijf het zuidelijk persriool gaat aanleggen.
Provincie:
Tag(s):