vrijdag, 5. september 2008 - 9:28

Aannemer hervat werk op de Vijzelgracht

Amsterdam

Op dinsdag 9 september gaat de aannemer verder met het uitgraven van het metrostation in de bouwput op de Vijzelgracht. Dit werk werd op 19 juni stilgelegd nadat enkele woningen naast de bouwput verzakten als gevolg van een lek in de stationswand.

De gemeentelijke dienst Milieu en Bouwtoezicht vindt dat aan de
belangrijkste voorwaarden is voldaan om het werk veilig en verantwoord te hervatten. Die voorwaarden hebben betrekking op de standzekerheid van de woningen langs de bouwput en op de kwaliteit van de betonnen stationswand.

Wethouder Tjeerd Herrema (Noord/Zuidlijn): “Hiermee hebben we alle stappen doorlopen om op een verantwoorde manier weer aan de slag te gaan�. Op donderdagavond 19 juni trad een lekkage op in de wand van het metrostation Vijzelgracht door een gat in de westelijke wand ter hoogte van Vijzelgracht nr. 26. Als gevolg van dit lek daalde de grondwaterstand en verzakten de zogenaamde wevershuisjes
naast de bouwput. Het lek in de wand van de bouwput ontstond in een voeg tussen twee diepwandpanelen.

Om de kans te verkleinen dat bij het verder uitgraven van het station zich opnieuw een lek zou voordoen, heeft de aannemer samen met het projectbureau Noord/Zuidlijn een plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunt van dit plan was dat hervatten van de werkzaamheden alleen mogelijk is als de standzekerheid van de panden Vijzelgracht 20
t/m 26 is geborgd en de kwaliteit van de diepwanden is aangetoond. Dit plan werd getoetst door externe deskundigen.

Kwaliteit diepwand

Een aanbeveling van de externe deskundigen was om nog eens goed onderzoek te doen naar de kwaliteit van de wanden van de bouwput met behulp van het programma Texplor. Met Texplor wordt met elektrische spanning de diepwand doorgemeten en kunnen mogelijke verdachte plekken of lekkages worden opgespoord. Dit onderzoek heeft geen
nieuwe verdachte plekken opgeleverd of ernstige lekkages aan het licht gebracht.

Standzekerheid

Een andere aanbeveling was om de grond onder de verzakte woningen voldoende draagkracht te geven om daarna zonder vrees voor verdere verzakking te kunnen beginnen met het herstel van de funderingen en de woningen. De versteviging van de ondergrond is inmiddels al ver vergevorderd. De aannemer heeft een aantal lansen aangebracht in de eerste zandlaag onder de verzakte panden Vijzelgracht 24 en 26. Met behulp van groutinjecties werd vervolgens de draagkracht van de zandlaag vergroot. De panden werden daarbij licht “opgetild�. Het hervatten van het werk in de bouwkuip zal geen gevolgen hebben voor de standzekerheid van deze panden.
Provincie:
Tag(s):