maandag, 28. juli 2008 - 10:28

Aanpak belastingontduiking en buitenlands vermogen

Amsterdam

Er staan 19 particulieren en 2 bedrijven met rekeningen in Liechtenstein op de CD-rom die de FIOD-ECD bij de Duitse fiscus heeft opgevraagd. De fiscus heeft € 430 miljoen aan naheffingsaanslagen voor rekeningenproject in de KBLux zaak opgelegd. Met 4660 inkeerders werd daarnaast nog € 139 miljoen aan belasting afgerekend. Over een bedrag van € 7 miljard aan Nederlands vermogen in het buitenland is op basis van de spaartegoedenrichtlijn belasting ontvangen. Dat schrijft staatssecretaris De Jager aan de Tweede kamer over de aanpak van buitenlands vermogen en belastingontduiking.

De eerste controles van de belastingaangiften van deze groep vormen aanleiding voor nader onderzoek. De rekeninghouders worden binnenkort benaderd met vragen over de herkomst van de tegoeden. Mocht er sprake zijn van belastingontduiking, dan worden er fiscale boetes opgelegd, of volgt een strafrechtelijke aanpak.

Vanuit het rekeningenproject dat is gericht op Nederlandse houders van (anonieme) coderekeningen bij de KB Lux bank is ondertussen voor € 430 miljoen aan naheffingen en boetes opgelegd. Meer dan de helft van deze aanslagen staan al onherroepelijk vast. De Hoge raad heeft eerdere uitspraken van gerechtshoven bevestigd dat de Belastingdienst de uit België afkomstige informatie gewoon mag gebruiken.

In totaal 4660 belastingplichtigen hebben tot dusver gebruik gemaakt van de inkeerregeling. Zij betaalden alsnog alle ontdoken belasting en kregen daarom geen boete. De Belastingdienst rekende € 139 miljoen met deze groep af. Opvallend is dat er sinds begin dit jaar een sterke stijging van het aantal inkeerders te zien is. Er meldden zich tussen begin dit jaar en eind mei 241 inkeerders, dat is 35 % meer dan over dezelfde periode in 2007.
Categorie:
Tag(s):