donderdag, 14. februari 2008 - 9:55

Aanpak Geluidsoverlast langs de A58

Regio

Rijkswaterstaat Zeeland heeft naar aanleiding van klachten van bewoners en in samenwerking met de Provincie Zeeland en de betrokken gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar de geluidssituatie rond de A58 in Reimerswaal, Kapelle, Goes en Borsele. Dit in vervolg op een eerder onderzoek uit november 2006.

In vergelijking met dat onderzoek is, na overleg met het Ministerie van VROM, de zomerdrukte op de A58 als maatgevend beschouwd, en niet de gemiddelde verkeersdrukte. Dit heeft geresulteerd in een rapport waarin meer woningen zijn aangewezen als zogenaamde saneringslocatie. Alleen deze woningen komen in aanmerking voor geluidsmaatregelen, die kunnen bestaan uit een geluidsscherm of een geluidswal langs de A58.

Voor drie locaties lijkt het nu mogelijk te zijn om op basis van de criteria van VROM subsidie te verkrijgen voor een geluidsscherm of een geluidswal. Dit zijn:

- de Haltestraat te Reimerswaal – geluidscherm 400 m lang en 3 m hoog

- de Kapucijnenweg te Reimerswaal – geluidscherm of –wal 400 m lang en 3 m hoog

- de Groeweg te Goes – geluidscherm 225 m lang en 2 m hoog

De daadwerkelijke plaatsing van deze voorzieningen hangt, naast de subsidieverlening door VROM, mede af van factoren zoals landschappelijke en/of stedenbouwkundige inpasbaarheid. Voor de locatie Groeweg wordt ook gewacht totdat er duidelijkheid is rondom een eventuele nieuwe aansluiting op de A58 bij Goes en het nieuwbouwproject Aria.

Nadere informatie wordt op woensdagavond 27 februari a.s. om 19.45 uur gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor de betrokken bewoners in het Van der Valk Hotel Goes, Anthony Fokkerstraat 100 in Goes.
Provincie:
Tag(s):