maandag, 18. februari 2008 - 12:08

Aanpak leer-achterstand in primair onderwijs

Amsterdam

Gemeente Amsterdam en schoolbesturen pakken samen leerachterstand in primair onderwijs aan. De gemeente Amsterdam en de schoolbesturen in het basis onderwijs starten begin maart met een gezamenlijke aanpak van zeventien scholen met grote leerachterstanden. Dat maakte wethouder onderwijs Hennah Buyne en Jan Kerkhof, voorzitter breed bestuurlijk overleg basisscholen, vandaag bekend.

Met op de school afgestemde verbeteringen worden de leerachterstanden weggewerkt. De gemeente heeft hiervoor dit jaar 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Verbeteringen zijn het aanpakken van kerntaken (rekenen en taal) verbetering van de zorgstructuur, het verbeteren van de kwaliteit van de schoolleiding, het verbeteren van de
kwaliteit van de leraren en het verbeteren van de kwaliteitszorg (monitoring van gegevens). Iedere school maakt een eigen verbeterplan met concrete resultaatsafspraken.

De gemeente investeert door middel van co-financiering van de plannen en door een bijdrage aan de inzet van (externe) expertise. Het schoolbestuur legt verantwoording af aan de gemeente en de inspectie.
Wethouder Buyne: “Aanpakken in plaats van praten is mijn motto. Deze versnelde aanpak is cruciaal voor verbeteringen in het onderwijs. Dit blijkt ook uit de conclusies van de Commissie Dijsselbloem dat er in het onderwijs veel aan vernieuwing is gewerkt maar er weinig aandacht is geweest voor kwaliteit.� Nog steeds verlaten teveel kinderen in
Amsterdam de basisschool met een leerachterstand. Er moet daarom een eind komen aan het verschijnsel zwakke scholen in deze stad. Het is goed dat scholen, gemeente en inspectie hier samen optrekken en het geld en energie gericht wordt ingezet op scholen waar verbetertrajecten nog ontoereikend zijn. Doel is om de krachten te bundelen en ervoor te zorgen dat deze zwakke en zeer zwakke scholen in de stad uiterlijk in 2012 op
orde zijn.

Jan Kerkhof: “Het succes van deze aanpak is afhankelijk van de nauwe samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen. Wij zullen er alles aan doen om binnen de scholen de noodzakelijke verbeteringen door te voeren, maar weten dat het succes van leerlingen ook ligt in de aansluiting van de school en de privé omgeving. Daarvoor moeten scholen en gemeente de handen ineen slaan.�
Provincie:
Tag(s):