dinsdag, 28. oktober 2008 - 16:24

Aanpak stankoverlast De Vliet

Moerdijk

Het Waterschap Brabantse Delta gaat nog dit jaar de watergang De Vliet in woonkern Moerdijk uitbaggeren. De aanleiding voor het baggerwerk is de kwaliteit van het slib, de geringe waterdiepte en de stankoverlast.

Op basis van historische gegevens is bekend dat in Moerdijk aanwezigheid van explosieven kent. Met name de foto’s van de Heemkundevereniging geven een duidelijk beeld van de ingrijpende aanpassingen van De Vliet en die maken dat er geen verwachting meer is van aanwezige explosieven.
Provincie:
Tag(s):