donderdag, 4. september 2008 - 13:52

Aanpak stankoverlast Lage Weide Utrecht

Utrecht

Veel bewoners van Zuilen hebben in de zomermaanden stankoverlast gemeld bij provincie en de gemeente Utrecht. Om de enorme stijging in klachten te verklaren zijn beide overheden op onderzoek uitgegaan.

Dit onderzoek wijst een combinatie van stankbronnen aan. Naast de overlast van de veevoederfabrieken is vermoedelijk een waterbassin dat op het terrein van Pouw ligt, de reden dat er dit jaar zoveel is geklaagd.

Vanaf half juni tot eind augustus zijn bijna 700 meldingen binnen gekomen. Bewoners klaagden over een weeïge, verrotte spruitjeslucht die uit het riool leek te komen. Sommige bewoners gaven aan dat zij last kregen van hoofdpijn of misselijkheid. Ook heeft de gemeente geluiden gehoord van bewoners die zich zorgen maken over gezondheidsrisico’s. Deze signalen neemt de gemeente serieus. Op dit moment zoekt de GGD uit wat de eventuele effecten (kunnen) zijn van blootstelling. Het is de verwachting dat stoffen niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

De bronnen van overlast in de zomer waren voor gemeente en provincie lastig te achterhalen. In de lucht roken inspecteurs stoffen die afkomstig zijn van Agrifirm en De Heus als van Theo Pouw. Veel mensen noemden een geur, die overeen lijkt te komen met die uit een bron op het terrein van Pouw. Een waterbassin met vastgekoekt slib zorgt voor een sterke geur. Daarop hebben bedrijf, provincie en gemeente overlegd over de aanpak van deze stankoverlast. Pouw zorgt ervoor dat het waterbassin binnen een maand wordt gereinigd. Vanuit haar rol als bevoegd gezag heeft de provincie het bedrijf een brief met een waarschuwing gestuurd, dat het probleem voor 1 oktober 2008 moet zijn aangepakt. Ook moet Pouw met een plan komen hoe de stankhinder uit het waterbassin in de toekomst wordt voorkomen.

Recente maatregelen Agrifirm en De Heus
Ondertussen houdt de gemeente nog altijd vinger aan de pols bij de veevoederbedrijven. Agrifirm heeft onlangs de schoorsteen verlengd. Zo worden de geurstoffen die vrijkomen tijdens het productieproces nu beter verspreid in de lucht. Eerder plaatste het bedrijf al een gaswasser. Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht grondig wordt gereinigd, voordat zij via de schoorsteen naar buiten komt. Firma De Heus heeft inmiddels een milieuvergunning. Wel is er tegen deze vergunning beroep aangetekend, waardoor de vergunning nog niet onherroepelijk is.

De getroffen maatregelen van de veevoederbedrijven hebben resultaat. Een geuronderzoek dat onlangs is uitgevoerd, heeft aangetoond dat beide veevoederbedrijven ruim onder de normen blijven. De bedrijven houden zich dus aan de eisen die staan beschreven in de milieuvergunning.

Dat betekent overigens niet dat bewoners af en toe wat ruiken. Uit de schoorsteenpijpen van Agrifirm en De Heus mag lucht komen met daarin geurstoffen. Maar de lucht voldoet aan de eisen uit de milieuvergunningen van beide bedrijven. Met het schoonmaken van het waterbassin en het gevraagde plan verwacht Pouw dat stank uit het waterbassin van afgelopen zomer tot het verleden behoort. Mocht er ondanks deze maatregelen weer overlast zijn, dan toetst de gemeente of provincie dit via een geuronderzoek.
Provincie:
Tag(s):