dinsdag, 16. december 2008 - 17:21

Aanpak van erosie in Zuid-Limburg

Sittard

De Provincie Limburg, het Waterschap Roer en Overmaas en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) gaan gezamenlijk de erosie en modderoverlast in Zuid-Limburg aanpakken. Vooral in perioden dat op het land geen gewassen staan en er forse neerslag optreedt, komt het vaak voor dat modder van de hellingen afstroomt met alle overlast van dien. Waterschap en Provincie trekken tot 2013 in totaal 4 miljoen euro uit om vaart te zetten achter het bestrijden van erosie.

Afgelopen jaren zijn al verschillende acties ondernomen zoals de aanleg van grasbanen en regenwaterbuffers. Ook is samen met Vlaanderen een studie uitgevoerd naar maatregelen die de landbouw kan nemen op de akkers. Hieruit bleek dat andere manieren van het bewerken van de grond ervoor zorgen dat meer regenwater in de bodem dringt en dus minder water over het oppervlak afstroomt dat bodemerosie veroorzaakt. Het terugdringen van ploegen in voor- en najaar en het bedekken van de bodem in de winterperiode met een gewas (mulchen), zijn belangrijke maatregelen. Voor agrariërs die dit principe toepassen, is jaarlijks een premie van 50 euro per ha. beschikbaar. Daarnaast wordt nog eens via het recent gestarte project met Vlaanderen, 'Bodembreed', in totaal 1 miljoen euro uitgetrokken om op diverse percelen deze nieuwe manier van werken te demonstreren en in kaart te brengen onder welke omstandigheden dit toepasbaar is.
Provincie:
Tag(s):