zondag, 17. augustus 2008 - 16:00

Aanpak verkeersoverlast bij scholen in Westelijke Mijnstreek

Sittard

Met de start van het nieuwe schooljaar op 18 augustus gaat de gemeente Sittard-Geleen de verkeerssituatie bij scholen aanpakken. Politie en Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek slaan de handen ineen om de verkeersveiligheid rond de scholen te vergroten. Dit betekent dat vanaf maandag extra verkeerscontroles worden gehouden, niet alleen vóór en ná school maar ook tussen de middag, zegt de gemeente.

Bij sommige scholen zijn inmiddels stopverboden ingesteld voor beide kanten van de weg. Ook zijn er op veel plaatsen geel geverfde vlakken gemaakt om dit stopverbod extra te benadrukken. De scholen in de gemeente zijn per brief geïnformeerd dat met de start van het nieuwe schooljaar ook de controles beginnen. Daarnaast zijn met een aantal scholen concrete afspraken gemaakt over veiligheid rondom de school.

De politie surveilleert in de ochtenduren tussen 7.00-9.00 uur rondom de basisscholen. De toezichthouders en parkeercontroleurs van Stadstoezicht komen tussen 15.00-17.00 uur. Maar het kan ook gebeuren dat ze er tussen de middag zijn om ouders te wijzen op de stopverboden. Indien nodig wordt verbaliserend opgetreden. Afhankelijk van de resultaten worden de controles al dan niet aangescherpt.
Provincie:
Tag(s):