woensdag, 16. juli 2008 - 21:39

Aantal alcomobilisten in Drenthe stabiel

Assen

Jaarlijks wordt er een onderzoek naar rijden onder invloed van alcohol uitgevoerd door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (VS). Hiervoor worden in samenwerking met de politie in alle 25 politieregio’s alcoholcontroles uitgevoerd. Politie Drenthe controleert stelselmatig en gericht op alcohol om zo de verkeersveiligheid in de regio te vergroten. Zowel landelijk als in de regio Drenthe is sprake van een stabilisering van het aandeel overtreders.

In 2007 is het landelijke percentage overtreders 3%. Ten opzichte van 2006 is dit percentage gelijk gebleven. In de periode 2001-2007 is wel een trendmatige daling van het percentage overtreders te zien. Het aandeel overtreders met een promillage = 1,3 is landelijk net als in 2006 0,4%. Deze groep zware drinkers is verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de alcoholgerelateerde ongevallen.

Zowel landelijk als in de regio Drenthe is sprake van een stabilisering van het aandeel overtreders. Wel is opvallend dat in Drenthe het aandeel zware drinkers (>1,3) is gestegen ten opzichte van 2006. In 2006 lag het percentage op 0,4%. In 2007 is dit aandeel gestegen naar 0,6%. De lichte drinkers en de tussenliggende groep zijn beide afgenomen. De totale hoeveelheid overtreders is in Drenthe 2007 gelijk gebleven aan 2006, respectievelijk 1,4%. Dit ligt ver onder het landelijke gemiddelde van 3%.

Politie Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de meest gevaarlijke wegen in Drenthe. Het gaat hier om wegen waar veel ongevallen plaatsvinden in combinatie met de snelheidsovertredingen op die weg. Uit dit onderzoek zijn een aantal weggedeeltes geselecteerd. Op deze weggedeeltes controleert Politie Drenthe gericht op snelheid en ook op alcohol om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Onderzoek heeft uitgewezen dat 98% van de Drentse weggebruikers geen enkel probleem heeft met intensieve en strenge alcoholcontroles. Uitleg over de gevaren van alcohol in het verkeer is dan ook vrijwel overbodig. Iedereen weet dat je niet met een slok op een auto, motor of bromfiets moet besturen. Je brengt niet alleen jezelf maar ook andere weggebruikers in gevaar. Wie toch wordt gepakt met een te hoog alcoholpromillage loopt kans op een flinke boete, ontzegging van de rijbevoegdheid of zelfs gevangenisstraf.
Provincie:
Tag(s):