donderdag, 29. mei 2008 - 12:02

Aantal arbeidsplaatsen in Enschede gestegen met 1056

Enschede

In de periode april 2006 – april 2007 is de werkgelegenheid in Enschede gestegen met 1,4% wat dus 1056 arbeidsplaatsen meer heeft opgeleverd. Dit is in lijn met de ambitie van het gemeentebestuur om over een periode van vier jaren een stijging van 4.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Dit heeft de gemeente Enschede bekendgemaakt.

Wethouder Economische Zaken Eric Helder: “het gaat gelukkig beter in Enschede, maar wat mij betreft nog lang niet goed genoeg. De stijging van het aantal arbeidsplaatsen is hier relatief nog wat minder dan de 2,2 % stijging die in Twente, de 31 grootste steden en landelijk is gerealiseerd. Wij gaan dus onverminderd door met al onze inspanningen om de werkgelegenheid te bevorderen, bestaande ondernemers te ondersteunen en te laten groeien en het ondernemingsklimaat nog verder te verbeteren.�

De werkgelegenheidscijfers zijn afkomstig uit de zojuist verschenen Monitor Economische Ontwikkeling Enschede 2007. Daarin zijn de belangrijkste economische kengetallen opgenomen.

Van industriestad tot dienstenstad
Over de periode 2006 – 2007 vond de grootste groei in arbeidsplaatsen plaats in de zakelijke dienstverlening (+520), daarna volgen de zorgsector (+370) en de handel (+ 330). In de industriesector daalde het aantal arbeidsplaatsen met 290. Ook over een langere periode (vanaf 1996) is een ontwikkeling zichtbaar waarbij Enschede steeds meer een dienstenstad wordt en minder een industriestad.

Verder laat de monitor zien dat het aantal vestigingen in Enschede is toegenomen met 2,8% (van 8.290 vestigingen in 2006 naar 8.520 vestigingen in 2007). Daarmee wordt de stijgende lijn vanaf 1996 gecontinueerd. Het blijft echter achter bij de ambitie om tenminste net zo hard te groeien als de G-31 (een stijging van 3,2%).

Bovengemiddelde groei van de kennisintensieve sector
De werkgelegenheidsgroei in de kennisintensieve sector is in de periode 1997-2007 gestegen met 31%. Dat is hoger dan het gemiddelde groeicijfer in de G-31 dat op 28% uitkwam.

Het aantal kleine bedrijven ook wel ‘éénpitters’ neemt sterk toe. In 1996 was ongeveer eenderde deel van de bedrijven éénpitter, in 2007 is dat bijna de helft. De toename van het aantal kleine bedrijven sluit aan bij de sterke incubatiefunctie die grote steden ook behoren te hebben.
Provincie:
Tag(s):