donderdag, 27. november 2008 - 10:14

Aantal bijstands-uitkeringen blijft dalen

Rijswijk

In het derde kwartaal van 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verder gedaald tot 262 duizend. Dat zijn er ruim 6 duizend minder dan in het tweede kwartaal. Daarmee is de afname van het aantal uitkeringen in het derde kwartaal iets groter dan in de eerste twee kwartalen van 2008. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

Eind september 2008 zijn er 17 duizend uitkeringen minder verstrekt dan eind september 2007, dat is een afname van iets meer dan 6 procent. Het afgelopen jaar nam het tempo waarin de bijstand daalde steeds verder af, maar in het derde kwartaal van 2008 is juist weer sprake van een lichte versnelling. De afname bedroeg ruim 2 procent tegen ongeveer 1 procent in het eerste en het tweede kwartaal van 2008.

Voor het eerst sinds september 2007 was er weer sprake van een afname van het aantal bijstandsuitkeringen korter dan 1 jaar. De daling van 5 procent van de kortdurende uitkeringen was in het derde kwartaal van 2008 groter dan die van de langdurende uitkeringen. Het aantal langdurende uitkeringen daalde met bijna 2 procent, een afname die vergelijkbaar is met voorgaande kwartalen.

In het derde kwartaal van 2008 was de daling van het aantal uitkeringen met 5 procent het grootst onder jongeren tot 35 jaar. Bij de 35-plussers was de afname bijna 2 procent. In het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren tot 35 jaar met bijna 12 procent afgenomen. Ter vergelijking: de daling bij 35-plussers bedroeg in die periode nog geen 5 procent.
Categorie:
Tag(s):