dinsdag, 21. oktober 2008 - 16:42

Aantal boetes rookvrije horeca sinds 1 oktober verdrievoudigd

Den Haag

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft sinds 1 oktober 68 boetes uitgedeeld bij horecagelegenheden waar bewust het rookverbod werd overtreden. 48 keer ging het om een overtreding in een café. Sinds 1 oktober volgt direct een boete wanneer een bedrijf het rookverbod bewust niet naleeft. Dit heeft de VWA dinsdag 21 oktober bekendgemaakt.

Wanneer sprake is van een lichte overtreding wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven. In totaal zijn sinds de invoering van het rookverbod 90 boetes uitgedeeld. Sinds half september bezoekt de VWA gericht ondernemers waarvan bekend is dat zij het rookverbod bewust niet naleven.

In de meeste gevallen gaat het daarbij om cafés. Regelmatig wordt tijdens een gerichte handhavingsactie een compleet stadscentrum of een gemeente geïnspecteerd. De VWA kan daarbij gebruikmaken van de observatiemethode.

Daarbij maken controleurs zich niet direct bekend om zo een goed totaalbeeld te krijgen. Later worden de inspectieresultaten teruggekoppeld aan de ondernemer. Gerichte inspecties vinden ook plaats naar aanleiding van een klacht of na een overtreding tijdens een eerdere inspectie.

De afgelopen twee weken heeft de VWA handhavingsacties uitgevoerd in onder andere Enschede, Groningen, Echt en Eindhoven.
Provincie:
Tag(s):