vrijdag, 29. augustus 2008 - 10:37

Aantal brandweer-kazernes Hoorn gehalveerd

Hoorn

De organisatie van brandweer Hoorn gaat veranderen. Dit is nodig om de brandweerzorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Brandweer Hoorn blijft een combinatie van beroepsbrandweer en goed opgeleide en hooggetrainde vrijwilligers.

Om een goede spreiding en volledige bemensing te garanderen worden kazernes samengevoegd en wordt zo de bezetting van de overblijvende kazernes uitgebreid en verbeterd. Dit hebben B en W besloten. Het plan voor een nieuwe organisatie van de brandweer wordt in september in commissieverband besproken in de gemeenteraad.

Op dit moment telt brandweer Hoorn 6 kazernes, 14 beroepskrachten en 95 vrijwilligers. De komende jaren wordt het aantal kazernes teruggebracht tot 3. Het aantal beroepskrachten wordt uitgebreid tot 18. Per 1 januari 2010 gaan de beroepskrachten werken in een tweeploegendienst. Dit gebeurt om de paraatheid in de ochtend en avondspits te waarborgen. Daarnaast gaan de vrijwilligers volgens rooster werken. Op dit moment werken de vrijwilligers nog volgens het systeem van vrije instroom. In de toekomst worden ook de vrijwilligers ingeroosterd. Daardoor is de paraatheid in de avonden, nachten en weekeinden gewaarborgd en weten ook de vrijwilligers altijd waar ze aan toe zijn.

De brandweer constateert dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Veel vrijwilligers werken buiten Hoorn en hebben te maken met lange reistijden. Daarnaast doet de gedeelde zorg voor kinderen en huishouden een beroep op de vrije tijd. Ten slotte worden ook de eisen voor opleiding en oefening steeds hoger. Dat geldt voor beroepskrachten én vrijwilligers. De brandweer zelf karakteriseert de vrijwilligers dan ook als deeltijdbrandweermensen, gezien hun professionaliteit en taakopvatting.

Ook bij de beroepsbezetting is een tekort aan personeel. Dit komt onder andere door een combinatie van taken, zoals het beoordelen van vergunningen en risico’s, het onderhoud van materieel en het maken van aanvalsplannen en het ondersteunen van voorbereidingen van oefeningen en het daadwerkelijk uitrukken.

Drie kazernes

In de nieuwe organisatieopzet is het niet langer nodig om zes kazernes in bedrijf te hebben. Door drie goed gespreide kazernes is het beter mogelijk om de bezetting goed te regelen. De bestaande kazerne aan de Nieuwe Wal in Hoorn Centrum en die in Blokker blijven bestaan. De derde kazerne komt op de Oude Veiling. Het plan is om op een deel van de huidige Stadswerf een nieuwe kazerne te bouwen. De gemeenteraad wordt gevraagd het daarvoor benodigde geld beschikbaar te stellen.
Via het werken met roosters en specialismen voor de regio hoopt de brandweer alle huidige vrijwilligers aan zich te kunnen blijven binden. Volgens burgemeester Onno van Veldhuizen, die vindt dat er nu een solide plan voor de toekomst ligt, zijn de vrijwilligers ook in de toekomst onmisbaar.
Provincie:
Tag(s):