maandag, 13. oktober 2008 - 16:06

Aantal 'Burgernetters' in week ruim verdubbeld

Ede

Bijna 3500 inwoners van de gemeente Ede hebben zich opgegeven voor Burgernet. Vorige week stond het aantal aangemelde Burgernetters nog op 1650. Dit heeft de politie Gelderland-Midden maandag 13 oktober laten weten.

De doelstelling is minimaal 4000 deelnemers, maar in beginsel mag iedereen zich opgeven. Hoe meer mensen meedoen, hoe dichter het Burgernet-netwerk en hoe groter de kans is op succes zoals meer aanhoudingen.

Het streefgetal van 4000 is gebaseerd op ervaringen elders, waaruit bleek dat zeker 4 procent van de inwoners actief deelneemt. De werving in Ede bestond uit publiciteit, een huis-aan-huis verspreide brief van de burgemeester, actieve werving tijdens evenementen in de dorpskernen, op de politiedag en tijdens bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen waaronder jongeren, senioren en allochtonen.

Uniek samenwerkingsverband
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.

De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.

Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek.

Zo kunnen burgers direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. De slogan van Burgernet is niet voor niets: horen, zien, bellen.

Landelijke pilot
Ede is één van de negen gemeenten waar Burgernet als pilot wordt ingevoerd. De andere gemeenten zijn Gouda (politieregio Hollands-Midden), Delft (politieregio Haaglanden), Dantumadeel, Leeuwarden (politieregio Friesland), Maarssen, Breukelen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).
Provincie:
Tag(s):