woensdag, 9. juli 2008 - 10:19

Aantal criminele jongeren in Limburg-Noord daalt

Venlo

Het aantal jongeren (van 0 tot en met 24 jaar) in de regio Noord- en Midden-Limburg dat in 2007 verdacht werd van een crimineel feit, is gedaald ten opzichte van 2006, net als het aantal incidenten waarbij sprake is van een jeugdige verdachte. Ook het aantal jongeren dat als slachtoffer geregistreerd staat was in 2007 lager dan in 2006. Dit blijkt uit de criminaliteitsbeeldanalyse jeugd (CBA-J) van de politie Noord- en Midden-Limburg.

Jeugd, in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar, die in beeld is bij de politie pleegt het meest vermogens- openbare orde en geweldsdelicten, zoals vernielingen, mishandelingen en bedreigingen. Jongvolwassenen, 18 t/m 24 jaar, plegen veel mishandelingen, vernielingen, drugshandel en bedreigingen. In het verkeer waren de 18 tot en met 24-jarigen 229 keer bij een verkeersongeval betrokken en 313 keer bij alcoholgebruik in het verkeer (als verdachte).

Van de 81 jeugdgroepen die in Noord- en Midden-Limburg in kaart zijn gebracht zijn er 20 aanvaardbaar, 49 hinderlijk en 5 overlastgevend. Er is bij de laatste meting geen criminele jeugdgroep naar voren gekomen.

Opvallend is dat dit jaar 21 jeugdgroepen een gemengde etniciteit hebben. Bij de inventarisatie van 2007 waren dit er slechts twee. Het softdrugsgebruik is hoger dan het alcoholgebruik, dit in tegenstelling tot het vorig jaar waarbij het gebruik ongeveer gelijk was. Hinderlijk gedrag en drugsbezit komt het meeste voor op de lijst van "licht"crimineel gedrag. Van het plegen van "zware" criminaliteit is nauwelijks sprake. Het plegen van verkeersdelicten komt het meeste voor; 11 groepen plegen regelmatig of (heel) vaak verkeersdelicten. Op de tweede plaats komt drugshandel. Hier houden vijf hinderlijke en drie overlastgevende groepen zich regelmatig mee bezig. Van rechts-extremisme of racistische uitingen (bijvoorbeeld via kleding) is nauwelijks sprake. Wijkagenten geven aan dat de meeste ontwikkelingen binnen een jeugdgroep betrekking hebben op de (groei van) het alcohol- en drugsgebruik.
Provincie:
Tag(s):