maandag, 8. december 2008 - 11:01

Aantal geregistreerde misdrijven ongewijzigd

De Bilt

Het aantal aangiften dat de politie registreerde ligt in 2007 op een vergelijkbaar niveau als in 2006. Sinds 2003 is de geregistreerde criminaliteit met 14 procent gedaald. Er lijkt einde gekomen aan de afname van het aantal aangiften. Het aantal aangehouden verdachten is in 2007 met een procent toegenomen.

Dit blijkt uit de Landelijke criminaliteitskaart 2007 (LCK 2007) die in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen door de Dienst IPOL van het Korps Landelijke Politiediensten is samengesteld. IPOL analyseerde de Herkenningsdienst Systeem gegevens van de regionale politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee. Er werd gekeken naar de aangiften én de aangehouden verdachten in de periode 2003-2007.

Vooral de daling van het aantal vermogensmisdrijven is minder fors dan in vorige jaren. Het aantal vernielingen en openbare ordemisdrijven en het aantal geweldsmisdrijven tegen personen namen opnieuw toe. Er is daarnaast sprake van een afname van seksuele misdrijven, al dan niet met geweld.

Het aantal aanhoudingen voor verkeersmisdrijven is opnieuw toegenomen, maar het aantal aanhoudingen voor drugsdelicten nam in 2007 juist af, nadat het een aantal jaar achter elkaar was toegenomen.

Bij misdrijven gepleegd in de privéruimte of de semi-publieke ruimte zien we een toename van het aantal aangiften. Met betrekking tot criminaliteit gepleegd in de openbare ruimte is er ook in 2007 nog altijd sprake van een afname.

In 2007 is het aantal aangehouden verdachten weer iets gestegen ten opzichte van het vorige jaar. Net als in voorgaande jaren namen het aantal jeugdige verdachten (12-17) en het aantal jongvolwassen verdachten (18-24) het afgelopen jaar toe. Ook het aantal vrouwelijke verdachten steeg opnieuw. Het aantal verdachte personen dat niet officieel in Nederland woont is in 2007 toegenomen, nadat het voorgaande jaren juist daalde.
Provincie:
Tag(s):