maandag, 17. maart 2008 - 23:15

Aantal Hagenaars in bijstand daalt steeds sneller

Den Haag

Het aantal Hagenaars in de bijstand is voor het tweede achtereenvolgende jaar snel gedaald. Afgelopen jaar is het beroep op de bijstand in Den Haag afgenomen met 12,5 procent, meer dan gemiddeld in het hele land (9 procent) en in Amsterdam (7,5 procent) en Rotterdam (7,2 procent).

Vooral het aantal jongeren (tot 25 jaar) in de bijstand daalde spectaculair, met 29,2 procent. In totaal telde Den Haag eind 2007 16.170 huishoudens in de bijstand, minder dan ooit, tegen 18.470 een jaar eerder. Daarmee zit nu 8,4 procent van alle Haagse huishoudens in de bijstand.

Wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) is zeer tevreden over de resultaten, die vooral zijn terug te voeren op de aanpak die in 2006 is ingevoerd en waarbij werk voorop staat. Kool streeft ernaar om in 2010 niet meer dan 15.000 huishoudens in de bijstand te hebben.
,,We doen er alles aan om mensen uit de bijstand te houden en om ze vanuit de bijstand aan werk te helpen. Vanuit de stellige overtuiging dat werk de beste weg is uit armoede en maatschappelijke uitsluiting�, zegt Kool. ,,De groeiende economie helpt uiteraard mee. Maar tegelijkertijd is de groep mensen die nog in de bijstand zit steeds moeilijker op de been te helpen. Daarom proberen we het met kleine stapjes, via projecten die mensen uit hun sociale isolement halen, vrijwilligerswerk en speciale trainingen.�

De snelle daling van het aantal jongeren in de bijstand is onder meer te verklaren uit het feit dat zij meer kans maken op de arbeidsmarkt. Ook is het aantal jongeren dat zonder diploma van school komt en dus niet erg in trek is bij werkgevers flink afgenomen.

Alleen Haagse 65-plussers doen een groeiend beroep op de bijstand. Dat is te verklaren uit samenwerking tussen de gemeente Den Haag en de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW uitkeert, sinds juli 2006. Hierdoor krijgen ouderen die geen volledige AOW-uitkering ontvangen, automatisch aanvullende bijstand. Er komen steeds meer ouderen, die niet vanaf hun vijftiende onafgebroken in Nederland hebben gewoond en daardoor geen recht hebben op een volledige AOW-uitkering. Dat is bijvoorbeeld het geval met veel immigranten uit de Middellandse Zeelanden, die in de jaren 50 en 60 naar Nederland kwamen, en nu de leeftijd van 65 jaar beginnen te bereiken.

Ook in de andere grote steden - met uitzondering van Amsterdam, waar nog geen koppeling met de SVB tot stand is gebracht - en in Nederland gemiddeld stijgt het aantal 65-plussers dat een beroep doet op aanvullende bijstand. Den Haag loopt hier echter voorop, vermoedelijk doordat de samenwerking met de SVB hier al enkele jaren geleden tot stand is gekomen en in Utrecht en Rotterdam pas vorig jaar
Provincie:
Tag(s):