vrijdag, 15. februari 2008 - 10:37

Aantal inwoners in Nederland blijft groeien

Amsterdam

Op 1 januari 2008 telde Nederland 16,4 miljoen inwoners. Het aantal inwoners nam vorig jaar met 46 duizend toe. Deze toename was bijna twee keer zo sterk als in 2006, toen een historisch lage groei werd gemeten. In 2007 werden 48 duizend meer mensen geboren dan er overleden. Dat de bevolkingsgroei in 2007 sterker was dan in 2006, kwam doordat de immigratie steeg en de emigratie afnam. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In 2007 werden in ons land bijna 181 duizend kinderen geboren, ruim 4 duizend minder dan in 2006. Dit aantal daalt doordat het aantal vrouwen van rond de dertig jaar afneemt. Het aantal sterfgevallen was met 133 duizend ook lager dan in het voorgaande jaar, ondanks de toenemende vergrijzing. Het saldo van geboorte en sterfte bleef met 48 duizend aanzienlijk. De rol van de natuurlijke groei in de bevolkingsontwikkeling is groter dan die van migratie.

Het aantal geboren Polen dat in Nederland woont, is in 2007 het sterkst gegroeid, met een positief migratiesaldo van bijna 7 duizend. Voor herkomst Bulgarije en Roemenië was de groei 4 duizend en bijna 2 duizend. Beide landen traden op 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie.
Provincie:
Tag(s):