maandag, 23. juni 2008 - 10:17

Aantal rokers daalt, verkoop tabak niet

Amsterdam

Sinds de eeuwwisseling is het aantal rokers van sigaretten en shagjes in Nederland met 17 procent verminderd. De verkoop van sigaretten en shagjes was in 2007 ongeveer 20 procent lager dan in 2000. De afgelopen twee jaar daalde de verkoop van sigaretten en shag echter niet meer. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS.

In de afgelopen acht jaar is het aantal rokers met bijna 100 duizend per jaar afgenomen. Eind 2007 rookte ruim een kwart van de Nederlanders van 12 jaar en ouder sigaretten en shag.

In 2007 was de verkoop van sigaretten en shagjes flink lager dan in 2000. Dit ging samen met een aantal forse aanscherpingen van de Tabakswet, voorlichtingscampagnes tegen roken en diverse accijnsverhogingen op rookwaren. Zo waren sigaretten in 2007 bijna 70 procent duurder dan in 2000.

In 2007 zijn 9 procent minder sigaretten verkocht dan in 2000. De verkoop van shag daalde in hetzelfde tijdvak met bijna een kwart. De daling van de consumptie van sigaretten en shag zette echter de afgelopen jaren niet door.

Sinds 2006 stijgt de verkoop van sigaretten in Nederland weer licht. De afgelopen jaren waren sigaretten in Nederland een stuk goedkoper dan in België en Duitsland. Dit kan de verkoop in de grensstreek positief hebben beïnvloed.
Provincie:
Tag(s):