donderdag, 20. maart 2008 - 23:42

Aantal sportende gehandicapten in Den Haag stijgt

Den Haag

Het aantal sportende gehandicapten in Den Haag steeg de afgelopen jaren tot 51 procent. Dit is een toename van 15 procent. Dit staat in het vervolg van de gehandicaptensportnota ‘Sport zonder hindernissen’, die sportwethouder Sander Dekker heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Hij doet daarin ook een aantal voorstellen voor de periode tot 2011.

Wethouder Sander Dekker: "Sport is voor iedereen. De gemeente spant zich extra in voor mensen voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. Het is goed te zien dat het beleid aanslaat maar het kan nog beter. Dat is dan ook de ambitie."

Meer inspanningen zijn nodig om het aantal sportende Hagenaars met een beperking te laten stijgen tot een gemiddeld niveau, dat nu ligt op 59 procent. Sander Dekker stelt dit in de vervolgnota, waar onder meer wordt teruggekeken op het sportbeleid voor gehandicapte Hagenaars in de afgelopen jaren. Mede met de opgedane ervaringen en verder ontwikkelde zienswijzen wil hij doorgaan met de succesvolle projecten.

Sportstimuleringsprojecten voor Hagenaars met chronische aandoeningen en leerlingen met motorische achterstanden krijgen een vervolg. Voor het project ‘Sporten zonder mankeren’ komt een uitbreiding. Bij dit project werkt een aantal scholen voor speciaal onderwijs samen met gewone en speciale sportverenigingen. Het doel is om jongeren met een verstandelijke beperking organisatorisch te integreren in sportverenigingen. Ook het voorlichtingsproject voor scholieren ‘Aangepast sporten, wat is dat?’ wordt voortgezet.
Provincie:
Tag(s):