donderdag, 2. oktober 2008 - 21:42

Aantal voortijdig schoolverlaters met ruim 10% gedaald

Den Haag

In het schooljaar 2007/2008 is het aantal voortijdig schoolverlaters in Den Haag met ruim 10% gedaald. De daling is het gevolg van sterke inzet op het voorkomen en tegengaan van voortijdig schoolverlaten.
De gemeente Den Haag biedt hulp op maat. Casemanagers gaan met schoolverlaters in gesprek en helpen hen bij het weer oppakken van een opleiding of -als het niet anders kan- het vinden van een passende baan.

Wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugd en Sport): "De Haagse aanpak werkt. Wij volgen jongeren tijdens de schoolloopbaan op de voet. Als uitval dreigt spreken we jongeren individueel aan en wijzen hen de weg naar school of werk. We zijn er nog niet maar we zijn wel op de goede weg."

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2007/2008 verder gedaald tot 3.922. (Het vorige schooljaar waren dat er nog 4.440). Dit is ruim onder het streefcijfer van 4.370 dat de gemeente in de Onderwijsbegroting 2008 heeft genoemd.

Het tegengaan en voorkomen van voortijdig schoolverlaten is niet alleen een taak van de gemeente. In december 2007 tekenden het ministerie van OC&W, ROC Mondriaan, het ID-college en de gemeente Den Haag een nieuw convenant Voortijdig Schoolverlaten 2007-2011.
In dit convenant ligt de nadruk op het treffen van preventieve maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Naast sterke inzet van de gemeente Den Haag om voortijdig schoolverlaters terug naar school of aan het werk te helpen treffen ook scholen steeds meer maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):