woensdag, 16. januari 2008 - 19:39

Aantal voortijdige schoolverlaters Westelijke Mijnstreek gedaald

Sittard

In het schooljaar 2006-2007 zijn er in de Westelijke Mijnstreek 10% minder voortijdige schoolverlaters dan in 2005-2006. Hiermee is de belangrijkste doelstelling van Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) voor het schooljaar 2006-2007 gehaald. Dit blijkt uit het jaarverslag 2006-2007 van het RBL.

Het belangrijkste resultaat, de afname van het aantal schoolverlaters, is onder andere bereikt doordat er een sluitende registratie is van de dagbesteding van jongeren. Deze registratie is verbeterd door een betere samenwerking met de afdelingen Werk en Inkomen van de gemeenten, met ROC Leeuwenborgh en met de Informatie Beheer-groep (IB-Groep).

De meeste jongeren in de leeftijd 4-23 jaar zitten gewoon op school. Van de voortijdige schoolverlaters in de Westelijke Mijnstreek van 12-23 jaar (1996 jongeren op 1 augustus 2007) werkt ongeveer 60%, 30% volgt inmiddels weer onderwijs en 10% volgt een alternatief traject.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat er een verzwaring van de problematiek bij jongeren optreedt. Er speelt steeds vaker meer dan één probleem bij jongeren, deze problemen kunnen bijvoorbeeld liggen bij de jongeren zelf, de thuissituatie of schuldproblematiek. De problemen kunnen onderbrekingen in de schoolloopbaan veroorzaken. Het is van belang dat deze problemen opgelost worden, zodat de jongeren weer naar school gaan of op school blijven. De casussen van de leerplichtambtenaren worden inhoudelijk steeds zwaarder, wat ook blijkt uit de toename van het aantal strafrechtelijke trajecten. Deze trend is ook landelijk zichtbaar.
Provincie:
Tag(s):