maandag, 18. februari 2008 - 12:29

Aantal vrouwen aan top ministeries verdubbeld

Den Haag

Het aantal vrouwen aan de top van de ministeries is de afgelopen jaren (sinds 2000) verdubbeld van 9 naar ruim 18 procent. Het gaat hierbij om functies van directeur (vanaf schaal 15), directeur-generaal, inspecteur-generaal en secretaris-generaal. In 2007 werd in 30 procent van de vacatures voor een directeur een vrouw benoemd, en aan de absolute top (directeur-generaal, inspecteur-generaal, secretaris-generaal) zelfs 37 procent.

Dit blijkt uit antwoorden van minister Ter Horst (BZK), mede namens minister Plasterk (OCW), op vragen van de Tweede Kamerleden Van Gent (GroenLinks), Hamer (PvdA), Ortega-Martijn (ChristenUnie), Van der Burg (VVD), KoÅŸer Kaya (D66) en Jonker (CDA).

In het coalitieakkoord van het kabinet staat dat over vier jaar 25 procent vrouwen op topfuncties bij het rijk moet zijn benoemd.
Provincie:
Tag(s):