woensdag, 3. september 2008 - 8:42

Aantal werklozen in Veendam neemt af

Veendam

De onlangs gepubliceerde cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) over het afgelopen half jaar geven een positief beeld van het aantal niet werkenden werkzoekenden (nww) in de gemeente Veendam. Sinds januari dit jaar is de werkloosheid in Veendam afgenomen met in totaal 143 personen.

Veendam heeft in juli 2008 964 nww’ers. Dit is 7,8% van de beroepsbevolking (12.400 personen). In dezelfde periode in 2007 had Veendam nog 1176 nww’ers; dit was 9,7% van de beroepsbevolking. Een daling van bijna 2%! Hiermee zit Veendam op het provinciale gemiddelde.

In juni heeft Veendam heeft het minste aantal nww’ers ten opzichte van de beroepsbevolking in deze regio. Het aantal werkloze mannen ten opzichte van mei vorig jaar is gedaald met 126 personen, het aantal vrouwen daalde met 94 personen.

De landelijke trend waarbij steeds minder mensen werkloos zijn, is dus ook waar te nemen in Veendam.
Provincie:
Tag(s):