donderdag, 17. april 2008 - 10:58

Aantal werkzoekenden bereikt laagterecord

Groningen

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in maart 2008 gedaald met ruim 12.000 (-2,7 procent) tot 441.000. Dat is 5,8 procent van de beroepsbevolking. Het aantal niet-werkende werkzoekenden ligt nu op een lager niveau dan tijdens de vorige hoogconjunctuur in 2001, toen met 444.000 de laagste stand bereikt werd.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalde in alle leeftijdsgroepen. De grootste procentuele daling kwam voor rekening van de jongeren tot 27 jaar. Na een lichte stijging in januari en februari nam het aantal werkzoekenden in deze leeftijdsgroep de afgelopen maand af met 4,0 procent. Onder 45-plussers daalde het aantal werkzoekenden absoluut gezien het sterkst. Hun aantal daalde tot 231.500, een afname van 4.800.

Naar beroepsgroep bekeken was er sprake van een sterke daling in met name de lagere technische en administratieve beroepen en in agrarische functies. Desondanks blijft de arbeidsmarkt in de agrarische sector krap. Voor technische beroepen is zelfs sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Alleen in lagere administratieve functies is de verhouding tussen vraag en aanbod gemiddeld.

Bij CWI werden in het 1e kwartaal van dit jaar ruim 81.000 vacatures ingediend, 4 procent meer dan in dezelfde periode van 2007. De meeste vacatures werden ingediend door de sector zakelijke dienstverlening.
Provincie:
Tag(s):