donderdag, 17. januari 2008 - 10:23

Aantal zwerfjongeren in Nederland geschat op 6000

Den Haag

Er zijn naar schatting 6000 zwerfjongeren in Nederland. Deze schatting over 2007 valt aanzienlijk hoger uit dan de schatting van 3000 tot 5000 in het onderzoek Opvang zwerfjongeren 2004. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in het rapport Opvang zwerfjongeren 2007 dat vandaag is gepubliceerd.

Uit het onderzoek wordt niet duidelijk of deze hogere schatting wordt veroorzaakt doordat er daadwerkelijk meer zwerfjongeren zijn of door betere registratie bij (centrum)gemeenten en provincies.

De Algemene Rekenkamer brengt de problematiek van zwerfjongeren opnieuw in beeld omdat op landelijk niveau dit inzicht nog steeds ontbreekt. Dit is nodig om uiteindelijk te zorgen dat geen jongere tegen zijn wil op straat verblijft.

Uit het overzicht blijkt wel een positieve ontwikkeling gaande op lokaal en regionaal niveau waar meer activiteiten worden ontplooid in de opvang en begeleiding van zwerfjongeren dan in voorgaande jaren. Opvang voor zwerfjongeren is echter niet in alle centrumgemeenten beschikbaar. De Algemene Rekenkamer blijft onverminderd bezorgd over deze kwetsbare groep.
Provincie:
Tag(s):