zondag, 9. maart 2008 - 16:54

Aantrekkelijke lening voor onderhoud en restauratie historische panden

Dordrecht

Eigenaren van gemeentelijke monumentenpanden en beeldbepalende panden in Dordrecht kunnen gebruik maken van het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (GRD). Dit fonds biedt een aantrekkelijke mogelijkheid tot financiering van restauratie- en onderhoudskosten. Zij krijgen deze week een nieuwsbrief en een folder met informatie in de bus.

Het restauratiefonds spoort eigenaren, die belastingplichtig zijn, aan hun bezit te restaureren en planmatig te onderhouden. Tegen een zeer lage rente (5% onder het markttarief, met een minimum van 1,5%) kan een hypothecaire lening worden afgesloten voor het bedrag dat nodig is om een restauratie of onderhoudsbeurt uit te voeren. Het maximale leenbedrag is €500.000.

Dordrecht is trots op zijn stad, met meer dan 900 rijksmonumenten, 160 gemeentelijke monumenten en veel beeldbepalende panden. Het gemeentebestuur van Dordrecht wil deze panden in stand houden. Speciaal voor de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden is daarom in 2004 het GRD opgericht.

Sinds de start van het GRD hebben 13 eigenaren van een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand gebruik gemaakt van een lening van het GRD in totaal voor ruim € 2,3 miljoen. Hiermee voldoet het fonds aan alle verwachtingen en kan van een succes worden gesproken.

Iedere week is er op maandag van 11.00 tot 12.00 uur een speciaal GRD-spreekuur. Een afspraak kan telefonisch (078) 639 64 02, secretariaat bureau Monumentenzorg en Archeologie, of via e-mail monarch@dordrecht.nl worden gemaakt. Voor meer informatie of het aanvragen van de GRD-nieuwsbrief kan ook dit nummer worden gebeld.
Provincie:
Tag(s):